Home

De uitdaging waar we met z’n allen voor staan is groot als het gaat om het vormgeven en versnellen van de transitie naar duurzame energievoorziening. Voor onze coöperatie betekent dat concreet dat we groene energie projecten initiëren, ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan de doelen van Regionale Energie Strategie (RES). Geen eenvoudige opgave, maar samen met u en alle partners gaan we er voor.

Als coöperatie zet e-Lekstroom zich in voor de hele samenleving  :  particulieren, VVE’s, bedrijfsleven en overheden. Een succesvol voorbeeld is ons zonneveld in Galecop (Nieuwegein), het eerste in zijn soort in de wijde omgeving. Het is een zogenaamd postcoderoos project waarin burgers uit omliggende wijken  deelnemen. Voor ons is burgerparticipatie een kernwaarde bij duurzame energieopwek.

 

Wij streven naar 100% lokaal opgewekte duurzame energie. Om dat waar te maken als coöperatie bedenken en ontwikkelen we samen met partners initiatieven om groene energie op te wekken in de regio en in het bijzonder ons werkgebied Nieuwegein, Vijfheerenlanden, IJsselstein en aangrenzende gemeenten.

Door lokale projecten uit te voeren met maximale participatie van inwoners zowel financieel als qua visie op maatschappelijke ontwikkeling werken we aan een duurzaam, buurtgericht en toekomstvast energiesysteem. In de huidige tijd is regie over je eigen energie(nota)  van groot belang en daarvoor willen we onze kennis en ervaring delen met iedereen, die we kunnen helpen vanuit onze onafhankelijke positie. Wat zijn goede opties om te verduurzamen en in opwek te participeren dan wel deze in eigen hand te houden? Niet alleen gerelateerd aan efficiëntie,  totaal rendement , de terugverdientijd van de investering, maar ook met oog voor impact op natuur, milieu en landschap.

 

Mission Statement e-Lekstroom:

 

Alle energie voor de bewoners van ons werkgebied lokaal en duurzaam opgewekt.