PCR en verlaging energiebelasting

PCR en verlaging energiebelasting

De postcoderoosregeling biedt deelnemers aan PCR-projecten recht op korting op de energiebelasting. De energiebelasting blijkt minder hoog te zijn dan eerder is gesuggereerd, met name nu het kabinet heeft besloten deze nog verder te verlagen om consumenten tegemoet te komen die in de problemen raken door extreem hoge gasprijzen. Gewekte verwachtingen over het voordeel van investeren in PCR komen daarom niet uit.

Wat is er aan de hand?

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Het voordeel van deelnemers aan PCR-projecten is dus afhankelijk van de energiebelasting.  De verwachting over dit voordeel was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019).  Het verloop van de energiebelasting zoals in die wet is voorzien, wordt gewijzigd in latere kabinetsbesluiten. Dat pakt onverwacht slecht uit nu het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.Wat stelt de belangenbehartigersclub van energiecoöperaties `Energie Samen` voor?
Voor een langetermijnoplossing willen zij een afkoopregeling voor postcoderooscoöperaties onder de PCR. Er zijn bij het opstellen van een voorstel voor een afkoopregeling wel een paar uitdagingen, waardoor het niet goed is in te schatten hoe lang dit traject gaat duren.
Immers zo´n afkoopregeling moet transparant en goed uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat er een simpele formule moet zijn waarmee de afkoopsom per coöperatie kan worden berekend. De afkoopregeling zal waarschijnlijk zijn gebaseerd op de cijfers die zijn gepubliceerd in de Wet Fiscale Maatregelen in het Klimaatakkoord.
Verder is duidelijk dat het ontwerpen van zo´n afkoopregeling een behoorlijke juridische uitdaging vormt. De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft namelijk recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Dit recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit geldt voor elk individueel lid. Om een eventuele afkoopregeling uitvoerbaar te maken moet dit recht verlegd worden naar de coöperatie, in ons geval naar e-Lekstroom dus. Daarnaast is de PCR in Europa aangemeld als staatssteun omdat ondernemers ook mochten meedoen aan de regeling. Daarom mag zo´n afkoopregeling niet in strijd zijn met de regelgeving in Europa.

Stand van zaken

Voorjaar 2022 heeft Energie Samen met de expertgroep PCRS een eerste voorstel voor een afkoopregeling opgesteld en aan het ministerie van EZK voorgelegd. Het ministerie van EZK is bezig met een reactie in samenwerking met het ministerie van Financiën. Er komen nogal wat ambtelijke afdelingen bij kijken die hun zegje daarover moeten doen.
Zodra de ministeries hebben gereageerd op het document zal het voorstel op de website van  Energie Samen  ( www.energiesamen.nu ) worden geplaatst. .

Eén gedachte over “PCR en verlaging energiebelasting”

  1. In de hectiek van last-minute kabinetsplannen om de gevolgen van inflatie en torenhoge energierekeningen voor huishoudens te verzachten dan wel te compenseren lijkt het er nu op dat de aangekondigde verlaging van de energiebelasting van de baan is. In ruil daarvoor zou dan een nader uit te werken plafond voor de energiekosten moeten komen.
    Lijkt dus goed nieuws voor ons PCR deelnemers. De in het nieuwsbericht genoemde afkoopregeling waar Energie Samen (van deze club is e-Lekstroom overigens geen lid) mee bezig is, verliest zijn relevantie als de energiebelasting op het oude peil blijft.

Geef een reactie