Veelgestelde vragen

Participatie

Voor uw deelname in een PCR-project koopt u een aantal zonnepanelen in de vorm van participaties (1 zonnepaneel all-inclusive = 1 participatie). De coöperatie is eigenaar van de gehele installatie. U bent naar rato mede-eigenaar van het project van de coöperatie geworden. U sluit daarvoor een ledenovereenkomst met de coöperatie. Iedere participatie vertegenwoordigt een korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks naar rato met één zonnepaneel wordt opgewekt. Wanneer u bijvoorbeeld drie participaties koopt, dan wekt u met drie zonnepanelen duurzame energie op en ontvangt u hiervoor een energiebelastingkorting. ​
Investerende leden tekenen een ledenovereenkomst, omdat ze anders juridisch gesproken geen recht hebben op de korting van de energiebelasting. Een ledenovereenkomst is een overeenkomst tussen het lid en de coöperatie, waarin de rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en het lid nader worden vastgelegd. Het is een overeenkomst die geldt naast alles wat is geregeld over het lidmaatschapsrecht in de statuten van de coöperatie, en zal vooral ingaan op de aspecten van investering en energieopwekking in het project. Een lid van de coöperatie is niet verplicht te investeren in panelen. Maar leden die investeren moeten wettelijk een ledenovereenkomst hebben om voor belastingkorting van de Postcoderoos-regeling in aanmerking te komen. Over de inhoud van deze overeenkomst zegt de wet verder niets. De leden en de coöperatie hebben dan ook een grote mate van vrijheid met betrekking tot de inhoud van de ledenovereenkomsten.
Dit wordt niet als voorwaarde gesteld om deel te nemen aan het PostCodeRoos (PCR) project. Het is dus geen verplichting om over te stappen naar Greenchoice. Ga wel na of u huidige energieleverancier de teruggave van de energiebelasting uitvoert. Er zijn energieleveranciers die dat niet doen.
Anode Budget Energie Delta Eneco Energieflex Engie Greenchoice Huismerk Energie NLD NLE (NEM) Nuon Om Pure Energie Qurrent Servicehouse
Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op vergoeding bij de verzekering die hiervoor is afgesloten. Het kan ook voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit ook hiervoor verzekeringen af, die aangesproken worden wanneer er schade ontstaat.
Als u verhuist en uw nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kunt u uw participaties gewoon meenemen, u blijft profiteren van de regeling. Wanneer u verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u niet meer profiteren van de voordelen van de participaties. U kunt dan de participaties verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de participaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont. De coöperatie houdt een lijst bij met geïnteresseerden. De overname zal gebaseerd zijn op de dan geldende waarde van de participaties.
Stel je verbruikt 1000 kWh per jaar. Hierover betaal je 0,126 x 1000= €126 aan energiebelasting. Als jouw aandeel in het project 1000 kWh (gemiddelde van 4 participaties/zonnepanelen) opbrengt, dan krijg je jaarlijks €126 terug. Meer kan niet. Daarnaast krijgt iedereen een korting van €373 euro op de energierekening. Deze heet verwarrend genoeg vermindering energiebelasting, maar heeft dus geen invloed op de postcoderoosregeling. Dit bedrag wordt dus ook volledig ontvangen. De energiebelasting die betaald wordt op gasverbruik heeft niets te maken met de postcoderoosregeling.
Wanneer u deelneemt aan het PCR-project en overlijd dan gaan uw participaties over op uw nabestaanden. Uw nabestaanden beslissen vervolgens wat er met de participaties gebeurt. Ze kunnen ervoor kiezen om de participaties over te schrijven op hun eigen adres wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden of de coöperatie kan de participaties overnemen tegen de dan geldende waarde van de participaties. ​
Ja, dit kan. Voor huurders is het juist interessant om deel te nemen, aangezien zelf installeren van zonnepanelen op een huurhuis mogelijk niet wordt toegestaan. Als huurder kunt u deelnemen mits de huur van uw woning exclusief energiekosten is. U moet als huurder dus zelf de energierekening betalen.
Opzeggen van het lidmaatschap kan. Maar dan vervalt het recht op teruggave van de energiebelasting van uw participaties. Het is dus wel mogelijk uw participaties zelf over te dragen aan andere geïnteresseerden of over te dragen aan een bestaand lid van de coöperatie.
De leden/deelnemers beslissen ruim voor 1 januari 2030 gezamenlijk over wat er met de installatie kan gebeuren. Bij deze beslissing zal ook het standpunt van de gemeente Nieuwegein een rol spelen. De regeling verlaagd tarief heeft een maximale termijn van 15 jaar.
Ja, er zijn risico’s verbonden aan deelname in een PCR-project. Dit zijn dezelfde risico’s als bij het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie op je eigen woning. Namelijk het aantal uren dat de zon jaarlijks gaat schijnen, de hoogte van het energiebelastingtarief dat jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid en de hoogte van de elektriciteitsprijs die de energieleverancier betaald voor de opgewekte kWh’s. De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten. e-Lekstroom is een Coöperatie u.a. (met uitgesloten aansprakelijkheid).
Kan de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) worden gecombineerd met de Postcoderoosregeling?
De beschikking voor de aanwijzing PCR-Regeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de opwekinstallatie. Als initiatiefnemers een opwekproject willen realiseren met toepassing van de PCR-Regeling dan dient er een coöperatie te zijn betrokken of te worden opgericht.
Er is geen minimumaantal. Stel er zijn 1200 panelen/participaties beschikbaar. De grens voor deelname is 10.000 kWh, dit zijn omgerekend ongeveer 40 zonnepanelen. Bij een installatie van 1200 zonnepanelen moeten dan minimaal 30 deelnemers voor 40 participaties deelnemen om alle zonnepanelen te verkopen. Maar er kunnen natuurlijk ook 1200 deelnemers meedoen die elk 1 participatie aanschaffen.