Postcoderoos algemeen

Postcoderoosregeling

Meer dan veertig organisaties sloten in 2013 het Energieakkoord. Samen gaan zij voor de verduurzaming van Nederland: van de economie en van onze samenleving. Eén van de pijlers in het akkoord is de bevordering van decentrale energieproductie door energiecoöperaties en VVE’s (Vereniging Van Eigenaren).

Om energieproductie door coöperaties en VVE’s te bevorderen, is er subsidie beschikbaar gesteld via de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. We noemen deze regeling de Postcoderoosregeling. Hoe werkt deze regeling en aan welke voorwaarden moet je voldoen als coöperatie en deelnemer.

De postcoderoosregeling: hoe werkt dat?

Eigendom van de leden
Neem als voorbeeld een zonnepark met 2.000 panelen waarmee energie wordt opgewekt. Deze installatie moet volledig het eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Er is dan sprake van het juridische en het economische eigendom. De coöperatie is speciaal opgericht voor dit doel. Leden van deze coöperatie kunnen meedoen in de postcoderoosregeling.

Kleinverbruikers
De regeling is bedoeld voor particulieren (huurders en huiseigenaren). Bedrijven met een kleinzakelijke aansluiting kunnen ook meedoen, mits zij niet meer dan 10.000kWh afnemen per jaar.

Woon- of werkadres
De leden van de coöperatie moeten wonen op het adres van de energieaansluiting en/of er een bedrijf gevestigd hebben. Hierdoor zijn vakantiewoningen uitgesloten van deze regeling.

In welk postcodegebied woon jij?
Leden die rondom het Zonnepark wonen, kunnen gebruik maken van de regeling. Dit is de zogenaamde postcoderoos: de postcodes direct aangrenzend of gelijk aan de postcode waar de installatie energie opwekt.

Recent is het mogelijk om de roos te vormen vanuit een postcode direct grenzend aan de postcode van het zonnepark. Dit vergroot de kans om deelnemer te kunnen worden in een postcoderoosproject.

Financieel voordeel voor deelnemers: teruggave van de energiebelasting
In 2017 geldt het recht op volledige teruggave van de energiebelasting (€ 0,1226, exclusief BTW per geproduceerd en afgenomen kWh per jaar). Je krijgt uitsluitend energiebelasting en BTW terug over de aan jou geleverde stroom tot een maximum van 10.000 kWh per jaar.  De coöperatie houdt de administratie bij van de productie van zonnestroom door de panelen.

Elke deelnemer ontvangt van de coöperatie een bericht met de hoogte van de gerealiseerde opwek.

De leden sturen dit bericht door naar hun eigen leverancier met het verzoek de energiebelasting te verrekenen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling. De verrekening van de energiebelasting wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.

15 jaar gegarandeerd
De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaar. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord, is expliciet aangegeven dat de continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden geborgd: investeringszekerheid. De leden van coöperaties kunnen tenminste vijftien jaar van de belastingkorting profiteren, ook als een jaar na de start de kortingsregeling weer wordt afgeschaft. Coöperaties die gebruik maken van de regeling, kunnen dit blijven doen. Ook als de korting minder wordt of het verlaagde tarief vervalt.