HULP GEVRAAGD ………….Wat is de motivatie om deel te nemen aan een energiecoöperatie?

Dat is de onderliggende vraag, die Daan Beudeker zich zelf stelde, als basis voor zijn afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij heeft hier voor gekozen aangezien hij energiecoöperaties mooi en fascinerend vind. Mensen die het heft in eigen handen nemen om bij te dragen aan de energietransitie en een duurzame toekomst. Daarnaast wil hij ook het concept “innovatie adoptie” meenemen. Dit geeft weer wat de houding van mensen is ten opzichte van nieuwe ideeën en concepten omtrent hun energiecoöperatie. Ook neemt hij demografische variabelen mee zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. In dit onderzoek wordt hij begeleid door professor Hans Kasper.

Om hier uitspraken over te kunnen doen heeft hij echter een grote groep respondenten nodig.
De gegevens van de enquête zullen volledig anoniem verwerkt worden. De data zal niet terug te leiden zijn naar individuen. Ook zullen alleen Daan en zijn begeleider inzicht krijgen in de data.

Het invullen van de enquête zal tussen de 10 en 15 minuten in beslag nemen. De enquête is te vinden in onderstaand adres. Onder de deelnemers wordt een waardebon van €30,- verloot.

http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0OgVwVUVwDITQTb

Alvast – vooral namens Daan – bedankt voor je aandacht en medewerking.

Geef een reactie