Algemene ledenvergadering PCR Galecop

Algemene ledenvergadering PCR Galecop

Op 22 januari 2019 is een algemene ledenvergadering van het PCR project Galecop gehouden. Tot onze teleurstelling waren hierbij slechts drie deelnemers aan het Postcoderoos project aanwezig, naast de bestuursleden van E-lekstroom Evert Temminck en Arthur Simons.

Het bestuur van E-lekstroom schreef deze extra algemene vergadering uit om te voorzien in de vacature, die was ontstaan door het vertrek van Peter Beumer. Het bestuur droeg Marc Koch voor als bestuurslid.

In deze vergadering is de benoeming van Marc Koch tot derde bestuurslid van E-lekstroom geformaliseerd.

De notulen van deze algemene ledenvergadering worden u toegezonden bij de uitnodiging voor de volgende algemene ledenvergadering, die in de zomer zal worden gehouden.

 

Productie PCR Galecop

De totale productie van het PCR project Galecop in het jaar 2018 bedroeg 2410 kWh, dat is dus over de maanden november en december 2018 samen.

 

Bijgaand het overzicht van de productie van de maand januari 2019 van het PCR Galecop: er is in de eerste maand van 2019 4148 kWh geproduceerd. Dat is iets meer dan verwacht en dat komt deels doordat de splitsing tussen het aantal panelen, dat het Solarpark Galecop tegelijk met de PCR heeft aangelegd (SDE2 project), nog niet operationeel is.

 

We wachten op het secundair allocatiepunt, dat door de netbeheerder moet worden geëffectueerd. Alle opwek is nu aan het PCR project toegewezen omdat het effect maar heel beperkt is.

 

Kortom, een mooie start van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

 

Aad Schmidt

PCR Galecop

 

Geef een reactie