Oproep deelnemers onderzoek

Voor de energietransitie is participatie van inwoners heel belangrijk. Daarom doe ik onderzoek aan de TU Delft over wat die participatie precies veroorzaakt. En u kan mij daarbij helpen! Ik zoek antwoord op de vraag wat mensen er toe zet om actief deel te nemen aan de transitie, door bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen. Als u deelneemt aan mijn onderzoek wordt er van u gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen en daartussen het spelen van een online spel. Het neemt ongeveer 30 minuten in totaal in beslag.

Wilt u mij helpen met mijn onderzoek?
Stuur mij dan een berichtje:
Nienke Tempel
0648555365

 

We starten op 10 september met ons programma: “Regie over je eigen Energie

Wij zijn als E-Lekstroom permanent aan het zoeken naar nieuwe projecten om te verduurzamen voor ons werkgebied.

Waar kunnen we weer een nieuwe postcode roos draaien? Waar zijn mogelijkheden (bijvoorbeeld de stuw in Hagestein).

Ons nieuwste project is dat we graag onze kennis en expertise willen delen met individuele inwoners, VVE’s,bedrijven en overheidsinstanties binnen ons werkgebied. Wij hebben ervaring met verduurzaming en hebben het inzicht waar de big wins zitten.

We hebben onderzoek gedaan op vele vlakken. Op basis van vele benchmarks hebben een compleet programma ontwikkeld voor elke huis en bedrijfspand  . Wat wel en wat niet.

Dus een meer jaren stappenplan.

Gebaseerd op het hoogste rendement, reële terugverdientijden en met name toekomstbestendigheid. We gaan samenwerken met de Gemeente, wijknetwerken, andere lokale organisaties en inwoners om dit uit te rollen.

HULP GEVRAAGD ………….Wat is de motivatie om deel te nemen aan een energiecoöperatie?

Dat is de onderliggende vraag, die Daan Beudeker zich zelf stelde, als basis voor zijn afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij heeft hier voor gekozen aangezien hij energiecoöperaties mooi en fascinerend vind. Mensen die het heft in eigen handen nemen om bij te dragen aan de energietransitie en een duurzame toekomst. Daarnaast wil hij ook het concept “innovatie adoptie” meenemen. Dit geeft weer wat de houding van mensen is ten opzichte van nieuwe ideeën en concepten omtrent hun energiecoöperatie. Ook neemt hij demografische variabelen mee zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. In dit onderzoek wordt hij begeleid door professor Hans Kasper.

Om hier uitspraken over te kunnen doen heeft hij echter een grote groep respondenten nodig.
De gegevens van de enquête zullen volledig anoniem verwerkt worden. De data zal niet terug te leiden zijn naar individuen. Ook zullen alleen Daan en zijn begeleider inzicht krijgen in de data.

Het invullen van de enquête zal tussen de 10 en 15 minuten in beslag nemen. De enquête is te vinden in onderstaand adres. Onder de deelnemers wordt een waardebon van €30,- verloot.

http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0OgVwVUVwDITQTb

Alvast – vooral namens Daan – bedankt voor je aandacht en medewerking.

Off-grid accu-opslagsysteem voor appartementen

Een primeur in Apeldoorn. Bewoners van een appartementsgebouw krijgen niet alleen groene stroom uit zonnepanelen, maar hebben ook een thuisbatterij. Het is zelfs een off-grid systeem waardoor bij stroomuitval de lampen blijven branden.

Lees meer hier over:

https://www.installatiejournaal.nl/energie/artikel/2019/06/off-grid-accu-opslagsysteem-voor-appartementen-1019731

e -Lekstroom adviseert Galecop Golf glas-glas zonnepanelen

Vanuit ons recent gestarte project: ” Regie over je eigen Energie(nota) “ adviseren wij als e – Lekstroom particulieren en bedrijven kosteloos bij de verduurzaming van hun huis of bedrijfspand. We begeleiden het hele traject van advies tot realisatie.

Zo ook hebben wij Galecop Golf (http://www.galecop-golf.nl) kunnen helpen.  En het resultaat mag er zijn: op het dak van het clubhuis liggen nu 30 glas-glas zonnepanelen. Goed voor een groot gedeelte van hun energiegebruik.