We starten op 10 september met ons programma: “Regie over je eigen Energie

Wij zijn als E-Lekstroom permanent aan het zoeken naar nieuwe projecten om te verduurzamen voor ons werkgebied.

Waar kunnen we weer een nieuwe postcode roos draaien? Waar zijn mogelijkheden (bijvoorbeeld de stuw in Hagestein).

Ons nieuwste project is dat we graag onze kennis en expertise willen delen met individuele inwoners, VVE’s,bedrijven en overheidsinstanties binnen ons werkgebied. Wij hebben ervaring met verduurzaming en hebben het inzicht waar de big wins zitten.

We hebben onderzoek gedaan op vele vlakken. Op basis van vele benchmarks hebben een compleet programma ontwikkeld voor elke huis en bedrijfspand  . Wat wel en wat niet.

Dus een meer jaren stappenplan.

Gebaseerd op het hoogste rendement, reële terugverdientijden en met name toekomstbestendigheid. We gaan samenwerken met de Gemeente, wijknetwerken, andere lokale organisaties en inwoners om dit uit te rollen.

HULP GEVRAAGD ………….Wat is de motivatie om deel te nemen aan een energiecoöperatie?

Dat is de onderliggende vraag, die Daan Beudeker zich zelf stelde, als basis voor zijn afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij heeft hier voor gekozen aangezien hij energiecoöperaties mooi en fascinerend vind. Mensen die het heft in eigen handen nemen om bij te dragen aan de energietransitie en een duurzame toekomst. Daarnaast wil hij ook het concept “innovatie adoptie” meenemen. Dit geeft weer wat de houding van mensen is ten opzichte van nieuwe ideeën en concepten omtrent hun energiecoöperatie. Ook neemt hij demografische variabelen mee zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. In dit onderzoek wordt hij begeleid door professor Hans Kasper.

Om hier uitspraken over te kunnen doen heeft hij echter een grote groep respondenten nodig.
De gegevens van de enquête zullen volledig anoniem verwerkt worden. De data zal niet terug te leiden zijn naar individuen. Ook zullen alleen Daan en zijn begeleider inzicht krijgen in de data.

Het invullen van de enquête zal tussen de 10 en 15 minuten in beslag nemen. De enquête is te vinden in onderstaand adres. Onder de deelnemers wordt een waardebon van €30,- verloot.

http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0OgVwVUVwDITQTb

Alvast – vooral namens Daan – bedankt voor je aandacht en medewerking.

Off-grid accu-opslagsysteem voor appartementen

Een primeur in Apeldoorn. Bewoners van een appartementsgebouw krijgen niet alleen groene stroom uit zonnepanelen, maar hebben ook een thuisbatterij. Het is zelfs een off-grid systeem waardoor bij stroomuitval de lampen blijven branden.

Lees meer hier over:

https://www.installatiejournaal.nl/energie/artikel/2019/06/off-grid-accu-opslagsysteem-voor-appartementen-1019731

e -Lekstroom adviseert Galecop Golf glas-glas zonnepanelen

Vanuit ons recent gestarte project: ” Regie over je eigen Energie(nota) “ adviseren wij als e – Lekstroom particulieren en bedrijven kosteloos bij de verduurzaming van hun huis of bedrijfspand. We begeleiden het hele traject van advies tot realisatie.

Zo ook hebben wij Galecop Golf (http://www.galecop-golf.nl) kunnen helpen.  En het resultaat mag er zijn: op het dak van het clubhuis liggen nu 30 glas-glas zonnepanelen. Goed voor een groot gedeelte van hun energiegebruik.

 

 

 

 

 

Duurzaamheidsmarkt 2019

e-Lekstroom heeft zondag 19 mei j.l., als participant in de Stichting Duurzaam Nieuwegein, deel genomen aan het Lentefeest en de Duurzaamheidsmarkt in het Natuurkwartier.

Het heerlijke weer heeft er zeker aan bijgedragen, dat dit evenement, met bijna 3000 bezoekers, een enorm succes is geworden.

Er was bij onze stand veel belangstelling voor onze meest recente project: “Regie over je eigen Energie(nota)”.  Een conceptplan om woningen compleet te verduurzamen en zelfvoorzienend te maken. Ook was er veel belangstelling voor de nieuwste generatie Glas- Glas zonnepanelen en eigen opslag van elektriciteit door middel van batterijen.