Actieve rol e-Lekstroom energietransitie in de regio 

Actieve rol e-Lekstroom energietransitie in de regio 

Bron (uit Digitale Stad Nieuwegein)

Op de ledenvergadering van energiecoöperatie e-Lekstroom U.A. in Nieuwegein werd onlangs het jaarverslag 2021 en de nieuwe begroting door de leden goedgekeurd. ‘De elektriciteitsproductie van het PCR zonneveld in de Galecopperzoom was vorig jaar gemiddeld maar belooft met de zonnige zomer achter de rug dit jaar ruim hoger uit te komen’ zo laat Jan Nuesink, de nieuwe voorzitter van e-Lekstroom.


Jan Nuesink werkte tot eind 2021 als strategisch consultant milieu & ruimtelijke ordening bij RoyalHaskoning DHV in Amersfoort en woont in Batau Noord

In de huidige situatie op de energiemarkt en met de alom gehoorde roep om versnelling van de energietransitie wil de coöperatie zich actiever gaan inzetten. Bijvoorbeeld door met samenwerkingspartners en inzet van burgerparticipatie projecten in de regio van de grond te krijgen die bijdragen aan de duurzame lokale energievoorziening. ‘Dat past helemaal bij de missie van de coöperatie om de benodigde energie in het werkgebied lokaal op te wekken met zo min mogelijk impact op landschap en natuur’ aldus Nuesink.

Lees verder op: https://www.pen.nl/artikel/e-lekstroom-gaat-zich-actiever-inzetten-in-o-a-nieuwegein

PCR en verlaging energiebelasting

PCR en verlaging energiebelasting

De postcoderoosregeling biedt deelnemers aan PCR-projecten recht op korting op de energiebelasting. De energiebelasting blijkt minder hoog te zijn dan eerder is gesuggereerd, met name nu het kabinet heeft besloten deze nog verder te verlagen om consumenten tegemoet te komen die in de problemen raken door extreem hoge gasprijzen. Gewekte verwachtingen over het voordeel van investeren in PCR komen daarom niet uit.

Wat is er aan de hand?

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Het voordeel van deelnemers aan PCR-projecten is dus afhankelijk van de energiebelasting.  De verwachting over dit voordeel was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019).  Het verloop van de energiebelasting zoals in die wet is voorzien, wordt gewijzigd in latere kabinetsbesluiten. Dat pakt onverwacht slecht uit nu het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.Wat stelt de belangenbehartigersclub van energiecoöperaties `Energie Samen` voor?
Voor een langetermijnoplossing willen zij een afkoopregeling voor postcoderooscoöperaties onder de PCR. Er zijn bij het opstellen van een voorstel voor een afkoopregeling wel een paar uitdagingen, waardoor het niet goed is in te schatten hoe lang dit traject gaat duren.
Immers zo´n afkoopregeling moet transparant en goed uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat er een simpele formule moet zijn waarmee de afkoopsom per coöperatie kan worden berekend. De afkoopregeling zal waarschijnlijk zijn gebaseerd op de cijfers die zijn gepubliceerd in de Wet Fiscale Maatregelen in het Klimaatakkoord.
Verder is duidelijk dat het ontwerpen van zo´n afkoopregeling een behoorlijke juridische uitdaging vormt. De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft namelijk recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Dit recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit geldt voor elk individueel lid. Om een eventuele afkoopregeling uitvoerbaar te maken moet dit recht verlegd worden naar de coöperatie, in ons geval naar e-Lekstroom dus. Daarnaast is de PCR in Europa aangemeld als staatssteun omdat ondernemers ook mochten meedoen aan de regeling. Daarom mag zo´n afkoopregeling niet in strijd zijn met de regelgeving in Europa.

Stand van zaken

Voorjaar 2022 heeft Energie Samen met de expertgroep PCRS een eerste voorstel voor een afkoopregeling opgesteld en aan het ministerie van EZK voorgelegd. Het ministerie van EZK is bezig met een reactie in samenwerking met het ministerie van Financiën. Er komen nogal wat ambtelijke afdelingen bij kijken die hun zegje daarover moeten doen.
Zodra de ministeries hebben gereageerd op het document zal het voorstel op de website van  Energie Samen  ( www.energiesamen.nu ) worden geplaatst. .

Oproep deelnemers onderzoek

Voor de energietransitie is participatie van inwoners heel belangrijk. Daarom doe ik onderzoek aan de TU Delft over wat die participatie precies veroorzaakt. En u kan mij daarbij helpen! Ik zoek antwoord op de vraag wat mensen er toe zet om actief deel te nemen aan de transitie, door bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen. Als u deelneemt aan mijn onderzoek wordt er van u gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen en daartussen het spelen van een online spel. Het neemt ongeveer 30 minuten in totaal in beslag.

Wilt u mij helpen met mijn onderzoek?
Stuur mij dan een berichtje:
Nienke Tempel
0648555365

 

We starten op 10 september met ons programma: “Regie over je eigen Energie

Wij zijn als E-Lekstroom permanent aan het zoeken naar nieuwe projecten om te verduurzamen voor ons werkgebied.

Waar kunnen we weer een nieuwe postcode roos draaien? Waar zijn mogelijkheden (bijvoorbeeld de stuw in Hagestein).

Ons nieuwste project is dat we graag onze kennis en expertise willen delen met individuele inwoners, VVE’s,bedrijven en overheidsinstanties binnen ons werkgebied. Wij hebben ervaring met verduurzaming en hebben het inzicht waar de big wins zitten.

We hebben onderzoek gedaan op vele vlakken. Op basis van vele benchmarks hebben een compleet programma ontwikkeld voor elke huis en bedrijfspand  . Wat wel en wat niet.

Dus een meer jaren stappenplan.

Gebaseerd op het hoogste rendement, reële terugverdientijden en met name toekomstbestendigheid. We gaan samenwerken met de Gemeente, wijknetwerken, andere lokale organisaties en inwoners om dit uit te rollen.

HULP GEVRAAGD ………….Wat is de motivatie om deel te nemen aan een energiecoöperatie?

Dat is de onderliggende vraag, die Daan Beudeker zich zelf stelde, als basis voor zijn afstudeeronderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij heeft hier voor gekozen aangezien hij energiecoöperaties mooi en fascinerend vind. Mensen die het heft in eigen handen nemen om bij te dragen aan de energietransitie en een duurzame toekomst. Daarnaast wil hij ook het concept “innovatie adoptie” meenemen. Dit geeft weer wat de houding van mensen is ten opzichte van nieuwe ideeën en concepten omtrent hun energiecoöperatie. Ook neemt hij demografische variabelen mee zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. In dit onderzoek wordt hij begeleid door professor Hans Kasper.

Om hier uitspraken over te kunnen doen heeft hij echter een grote groep respondenten nodig.
De gegevens van de enquête zullen volledig anoniem verwerkt worden. De data zal niet terug te leiden zijn naar individuen. Ook zullen alleen Daan en zijn begeleider inzicht krijgen in de data.

Het invullen van de enquête zal tussen de 10 en 15 minuten in beslag nemen. De enquête is te vinden in onderstaand adres. Onder de deelnemers wordt een waardebon van €30,- verloot.

http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0OgVwVUVwDITQTb

Alvast – vooral namens Daan – bedankt voor je aandacht en medewerking.

Off-grid accu-opslagsysteem voor appartementen

Een primeur in Apeldoorn. Bewoners van een appartementsgebouw krijgen niet alleen groene stroom uit zonnepanelen, maar hebben ook een thuisbatterij. Het is zelfs een off-grid systeem waardoor bij stroomuitval de lampen blijven branden.

Lees meer hier over:

https://www.installatiejournaal.nl/energie/artikel/2019/06/off-grid-accu-opslagsysteem-voor-appartementen-1019731